Szanowni Państwo bardzo nam miło gościć Państwa na naszej stronie.
O Nas
Historia PDF Drukuj Email

 

Firma Bilans BRK Ceglarek i Partnerzy biegli rewidenci powstała na początku 2007 roku w wyniku zawarcia umowy spółki między czwórką biegłych rewidentów: Gerarda Ceglarka, Brunona Ceglarka, Sławomira Wąsowicza i Donaty Cińcio. Spółka bazuje na tradycji i kontynuuje rozwój dobrych praktyk zawodu biegłego rewidenta przejętych od firmy jednoosobowej Bilans Biuro Rewizyjno-Konsultingowe Gerard Ceglarek - prowadzonej od 1992 roku przez biegłego rewidenta o największym doświadczeniu zawodowym.

W dniu 9 stycznia 2007 roku Spółka Bilans została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez X Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego w Gliwicach pod numerem 0000271442.

Natomiast zgodnie z decyzją KRBR z dnia 20 lipca 2007 Spółka Bilans została wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3255.

 
Działalność PDF Drukuj Email

 

godnie z ustawą z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym Spółka Bilans prowadzi działalność wyłącznie w zakresie:

1) wykonywania czynności rewizji finansowej,
2) usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych,
3) doradztwa podatkowego,
4) prowadzenia postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego,
5) działalności wydawniczej i szkoleniowej w zakresie rachunkowości, rewizji finansowej i podatków,
6) wykonywania ekspertyz lub opinii ekonomiczno-finansowych,
7) świadczenia usług atestacyjnych, doradztwa lub zarządzania, wymagających posiadania wiedzy z dziedziny rachunkowości lub rewizji finansowej,
8) świadczenia usług przewidzianych standardami rewizji finansowej, a także innych usług zastrzeżonych w odrębnych przepisach do wykonywania przez biegłych rewidentów.

Szersze omówienie zakresu świadczonych przez Nas usług znajduje się w zakładce menu "Usługi".

 
Ubezpieczenie PDF Drukuj Email

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2003 roku w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych Firma Bilans corocznie ubezpiecza swoją działalność w PZU S.A.

 
Jednostki zainteresowania publicznego PDF Drukuj Email

 

Informujemy, iż Spółka Bilans jest podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych wykonującym czynności rewizji finansowej w jednostkach zainteresowania publicznego. Szczegółowe dane dotyczące tej działalności zamieszczane są w ustawowych terminach w osobnej zakładce menu "Jednostki zainteresowania publicznego".